Socialno ogroženi potrebujejo tvoj glas.
In ta glas bo šel neposredno v kabinet ministrice dr. Anje Kopač Mrak ter v kabinet predsednika vlade dr. Mira Cerarja.

Kot država smo si privoščili nelegitimne postopke in dejanja, ki so v zadnjih skoraj desetih letih ljudi še dodatno potisnili v začaran krog revščine. Nekateri pa so se zaradi teh nelegitimnih ravnanj znašli v vrtincu spirale, ki jih je potisnila povsem na dno.


Spoštovani g. predsednik vlade RS dr. Miro Cerar in spoštovana ga. ministrica dr. Anja Kopač Mrak!


Trenutno se 55.000 naših prebivalcev prebija skozi mesec z dohodkom 297,53 EUR, ki ne zadostuje za preživetje!

Zadnja uradna ocena minimalnih življenjskih stroškov je bila, v nasprotju z zakonom, narejena daljnega leta 2009. Po naročilu ministrstva za delo jo je izdelal Inštitut za ekonomske raziskave. Že takrat, torej pred osmimi leti, so minimalni življenjski mesečni stroški za odraslega posameznika znašali 385,08 EUR. Raziskava je upoštevala tudi razmerje življenjskih stroškov do takratne minimalne plače (459,23 EUR neto) in predlagala, da naj začasna socialna pomoč znaša 385,08 EUR.

Že pred osmimi leti bi znesek v višini 385,08 EUR komaj zadostoval za preživetje!

Dejanskemu stanju navkljub je ministrstvo za delo leta 2009 predlagalo, naj socialna pomoč znaša le 308,06 EUR! A tudi tega ni izpolnilo, še danes ta znesek znaša zgolj 297,53 EUR! Do danes socialno ogroženi niso prišli do zneska, ki je bil, na podlagi strokovnih in korektnih izračunov, predlagan pred skoraj desetletjem! Zneska, ki bi tudi tistim, ki so se znašli na robu družbe, omogočil minimum človeka vrednega življenja.

Še več, od takrat nov izračun minimalnih življenjskih stroškov sploh ni bil narejen.

Zato zahtevamo, da se začne upoštevati zakon, ki izrecno pravi:

Ne glede na zakon iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi primerljive metodologije, najmanj vsakih pet let ugotovi višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino veljavnega osnovnega zneska minimalnega dohodka in višino na novo ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov presega 20 odstotkov, določi novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5609)

Dejstvo je, da Vlada RS od leta 2009 ni upoštevala in sledila zakonu, kar jasno kaže, v kakšni pravno-socialni državi živimo. Strokovnost in skrb za najšibkejše sta tudi tu zamenjala populizem in podrejanje interesom močnejših ter osebni interesi posameznikov, saj tisti, ki so socialno najbolj ogroženi, največkrat zgolj tiho in potrpežljivo životarijo. In vse vlade do danes so v resnici zgolj in samo izkoriščale neizmerno potrpežljivost najrevnejših.

POZIVAMO VSE ODGOVORNE V TEJ DRŽAVI, DA SE TAKOJ LOTIJO UREJANJA PROBLEMATIKE NAJREVNEJŠIH NA NAČIN, DA JIM ZAGOTOVI OSNOVNO PREŽIVETJE, KO SE ZNAJDEJO V STISKI!

ZAHTEVAM
dvig socialne pomoči!


Vašega elektronskega naslova na bomo delili s trejimi osebami.
Bodite pozorni, da pravilno vpišete naslov, saj boste nanj prejeli potrditveno povezavo.

398

oddanih glasov

Peticijo izvaja dobrodelno društvo Petka za nasmeh.